Golden Bay Wattgebiet © Bernd Nies

Golden Bay Wattgebiet: Das Wattgebiet in der Golden Bay. Das Meer ist hier so flach, dass bei Ebbe weite Teile trocken liegen. Neuseeland Südinsel. Nikon D200, F/22.0, 12 mm, ISO 100, Freitag, 17. September 2010 11:10:34