Wairakei Thermal Valley
Abb. 40: Ein mit Flechten überwuchertes Geländer im Wairakei Thermal Valley nahe beim Lake Taupo. Neuseeland Nordinsel Nikon D200; f=12 mm; f/16.0; ISO 100; 7 September 2010 12:26:38