European chub © Bernd Nies
European chub: An european chub (Squalius cephalus) with a reflection in the water surface. — Nikon Coolpix 990, Maggia, Tegna, Ticino, 8 September 2001