Palme
Abb. 32: Palme mit abendlichem Wolkenhimmel. — Minolta X-700, Velavaru, Süd-Nilandhe Atoll, Malediven, Oktober 2002