Kliff
Abb. 6: Coffin Bay Nationalpark bei Port Lincoln — Fujichrome Velvia, Minolta X-700, 3. Dezember 2002